Sammalet

Tämä sivusto on syntynyt vuosikymmenien retkeilyn tuloksena. Olen kolunnut Luopioisten metsät, pellot, rannat ja suot läpikotaisin merkiten muistiin löytämiäni kasveja. Samalla tietous on lisääntynyt myös muista eliöryhmistä, etenkin sienistä. Näiden sivujen teon aloitin vuonna 2010. Vuosittain olen päivittänyt ne uusilla havainnoilla. Systemaattista putkilokasvien ruutukartoitus on tehty loppuun kesällä 2016. Havainnot ja retkillä kerätyt tuhannet näytteet on kirjattu paitsi näille sivuille niin myös eri museoiden kasvikokoelmiin.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet minua tässä työssä.

Erityisen suuri kiitos havintojen taltioinnista ja karttojen työstämisestä Helsingin kasvimuseolle!

Tuomo Kuitunen kartoitti Luopioisten kasvit: 30 vuodessa kolmasosa lajeista vaihtui, samalla muuttui myös eläimistö