Yhdistystapaaminen 20.1.2024 Mikkola

Kukkia -huivi

Kukkian bussikierroksilla 80-luvulla oli myynnissä Kukkia-huivi.

Nyt siitä on tehty uusintapainos (Printscorpio Oy) 70g puuvillabatisti -kankaalle.

Huivin painattamisen hoitaisi Mikkolan Navetta ry ja myynnin hallinnoinnin Luopioisten kuntainfo.

Kyläyhdistykset ja muut tahot voisivat sitä myydä. Huivin tavoitehinta on 20 € siten, että myyjätaho saisi hyvän provision/tuoton ja Mikkolan Navetta pienen hallinnointiprovision, painosmäärä 500 kpl.

Talven aikana selvitetään ennakkotilaajat ja lukumäärät, joita voi ilmoittaa Luopioisten kuntainfoon, sähköposti: mikkolan.pytinki@gmail.com. Yhteyshenkilönä toimii Pirkko Syrjänen.

kukkialle.fi -verkkosivusto

kukkialle.fi -verkkosivusto on uudistut vuoden 2024 alusta entistä värikkäämpänä ja sisältörikkaampana. Sieltä löytyvät tutut osiot: Lähipalvelut, Tapahtumat, Luonto, Kylät, Retkelle, Seutukohteita kartalla sekä Kukkialta -osio (tarinoita ja elämää Kukkialla).

kukkialle.fi -verkkosivuilla on myös yhteisöluettelo, jossa on tällä hetkellä 50 alueella toimivaa yhteisöä.

Sivusto on Luopioisten Yrittäjien hallinnoima.

Sivuston uusi verkkoalusta mahdollistaa sen monipuolisen kehittämisen. Tähän tähtääviä ideoita otetaan vastaan Luopioisten kuntainfossa tai sähköpostilla info@visitkukkia.fi.

Keitä meitä oli koolla

Yhdistystapaamiseen osallistui 43 henkilöä.

Yhteisöt toimivat pitkälti päällekkäin, samoja henkilöitä on mukana usean yhteisön eri toiminnoissa. Jotta saataisiin tästä parempi kuva, niin osanottaja pyydettiin merkitsemään ruksilla lomakkeelle, mitkä yhdistykset ovat itselle jollakin tavalla läheisiä. Tällaisia merkintöjä saatiin yhteensä 142, mikä kuvaa hyvin sitä, kuinka paljon yhteisöillä on luontaista päällekkäisyyttä.

Tällä tavalla laskettuna yhdistystapaamisessa oli edustettuna 37 yhteisöä.

Mitä esteitä voi olla yhdistysten yhteistyölle

Ajalliset päällekkäisyydet

Erilaiset toimintaympäristöt, etäisyys, kyydit
Erilaiset toiminta-ajatukset/ – alueet, oman alueen tarpeet
Ei pyydetä muita mukaan, kuppikuntaisuus, ennakkoluulot

Ei esteitä, ajankäyttö, aktiivit eivät jaksa
Yhteistyökin vaatii aikaa ja organisointia*

Millä eri tavoin talkooväkeä saadaan mukaan talkoisiin, erityisesti pitkäkestoisiin

Kun tarve on tai se koetaan yhteiseksi, talkooväkeä löytyy.
Hyvä veturi ja hyvä huolto kannustavat talkoilemaan.
Kun kerralla e ahnehdita liikaa, talkooväki jaksaa ja pysyy innostuneena.
Porukkahenki on tärkeä.

Talkooväen tulee kokea työnsä ja tehtävänsä arvokkaaksi.
Henkilökohtainen lähestyminen / ”hihasta vetäminen”
Henkilökohtaiset kontaktit tärkeitä
Viestiketjut, whatsup-ryhmät, facebook, ”äijäporukkaan” yhteys

”ei ole kysytty” -ongelma
Muuttajat, kausiasukkaat, eläkkeelle juuri jääneet mukaan
Hyvin toiminut: sienikurssit, ruokakurssit
Lyhytkestoiset talkoositoumukset, ”tule tunniksi”

Tarjoilu pelaa

Mitä hyötyjä voi olla yhdistysten yhteistyöllä

Informaatiota kulkee yhdistyksestä toiseen, toisilta oppiminen, parviäly
Yhdistykset täydentävät toisiaan
Sosiaalisten kontaktien mahdollisuus lisääntyy

Tapahtumien päällekkäisyyden koordinointi ja väheneminen
Tapahtumakalenterin kehittäminen ja ylläpito
Tapahtumia ja toimintoja voidaan yhdistää

Enemmän osallistujia, vastuun ja mahdollisen tappion jakaminen
Synergiaetuja, yhteiset tilat, laitteet, kustannushyötyjä
Isompia hankkeita, vaikuttavuus ja pitkäaikaisuus
– tarvitaan helppo yhdistävä tavoite

Resurssien lisääntyminen, voi osallistua sellaiseenkin, mikä ei ole oman pääkiinnostuksen kohde

Mikroyhdistysten kevennetyn kirjanpidon malli

Mikroyhdistys on yhdistys, joka ei harjoita liiketoimintaa ja jonka saamien avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella. Mikroyhdistys voi jatkossa järjestää tilinpitonsa kolmella eri tavalla:

  1. Kirjanpitolain mukainen kahdenkertainen kirjanpito kuten tähänkin astiTilinpäätös on mahdollista laatia joko suorite-​ tai maksuperusteisesti.
  2. Yhdenkertainen kirjanpito, jossa tapahtumat kirjataan tiliotteen perusteella maksuperusteisesti päiväkohtaiseen pääkirjaan tapahtuman luonteen mukaiselle tilille.
  3. Jäsenavoimessa tilinpidossa tapahtumia ei kirjata kirjanpidon tileille lainkaan. Tilinpito perustuu maksuperusteisesti pankin tiliotteisiin ja niiden perusteena oleviin tositteisiin. Jäsenavoimessa tilinpidossa jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen.

Yhdistysinfotaulu

Luopioisten Yrittäjät on julkaissut infotauluja alueen palveluista ja tapahtumista.

Alueen yksi voimavara on aktiivinen ja monipuolinen yhdistystoiminta. Tästä näkökulmasta voisi olla hyödyllistä toteuttaa samanlaisia infotauluja myös yhdistystoiminnasta.

Infotauluilla saatettaisiin tavoittaa toimintaan uusia ihmisiä ja viestittäisivät seudun yhteisöllisyydestä.

Kuvassa on malli Yrittäjien Kukkian Kesä-infotaulusta.

kukkialle.fi -tapahtumainfo

kukkialle.fi -tapahtumainfo on täydennetty tekstimuotoisilla tapahtumilla, joilla madalletaan kynnystä ilmoittaa pienistäkin ja nopealla aikataululla toteutuvista tapahtumista ilman varsinaista tapahtuman mainoksen suunnittelu- ja julkaisutyötä.

Tapahtumailmoituksiin liittyen esitettiin ajatus, että tapahtumailmoituksen yhteydessä voisi ilmaista tapahtuman paikan, kylän. Se toisi kylille enemmän näkyvyyttä ja mahdollistaisi tapahtumien selaamisen myös kylittäin.

Kuvassa kukkaille.fi -tapahtumailmoitusten tilastoa vuodelta 2023.

Seuraava tapaaminen

Kesäkuun toiselle viikonlopulle Luopioisten Yrittäjät suunnittelevat asumisen messutapahtumaa Luopioisten Liikuntahallille.

Tapahtuman teema olisi ”Onni elää kylässä”.

Tapahtuma liittyisi valtakunnalliseen Avoimet Kylät -tapahtumaan lauantaina 8.6.2024.