Yhteinen Pälkäne 2

Yrittäjien uusin hanke on Yhteinen Pälkäne 2. Hanke toteutetaan ajalla 10/2023 – 12/2025 . Hankekumppaneina ovat Pälkäneen Yrittäjät, Pälkäneen kunta, AiKa ry, Onkkaalanraitti ja Luopioisten kyläyhdistys.

Hankkeen rahoittajia ovat Pirkan Helmi ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö.

Yhteistyötahoina ovat kaikki muut alueen yhdistykset ja hankkeet. Hanketiimin toteutusta koordinoi Marja-Liisa Suomalainen.

Hankkeen kotisivu https://yhteinenpalkane.fi/

Hanketiimiä: kuvassa Hanna, Katariina ja Marja-Liisa

Hankkeessa keskitytään yhdistysten yhteistyön vahvistamiseen, kylien elinvoimaisuuden lisäämiseen ja kyläasumisen kehittämiseen.

Seuraavan kahden vuoden aikana on tulossa yli 40 erilaista koulutusta, työpajaa ja yhteisöllistä tapahtumaa. Yhteisöllisyys on myös hyvä yksinäisyyden karkoittaja ja elämänlaadun parantaja.

Hankkeella vahvistetaan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä uusien asukkaiden kotoutumista. Tämä luo mahdollisuuksia työllisyyden, uuden yritystoiminnan ja matkailuelinkeinojen kehittymiselle sekä pitää maaseudun elinvoimaisena.


Iso kiitos kaikille kyläaktiiveille osallistumisestanne Kylätarinoiden iltaan helmikuisena maanantaina 2024! 

Kukin sai kertoa parille hauskan tarinan kylältään. Puheensorina täytti Mikkolan Navetan eikä ollut loppua ollenkaan!

Porina oli kuitenkin vasta alkua illan ”pääohjelmanumerolle”, eli oman kylän vahvuuksien etsimiselle ja visualisoinnille sekä sen pohtimisen aloittamiselle, mihin suuntaan omaa kylää halutaan kehittää. Kylien pöydissä syntyi mitä upeampia kollaaseja!Luopioisten Yrittäjät ry 2024
kukkialle.fi