Pälkäneen Nuorten hanke

Luopioisten Yrittäjät ry käynnisti Pälkäneen nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushankkeen omalla riskillä tammikuun puolivälissä 2021. Hankkeen toteutusaika on 15.1.2021 – 31.3.2022. Hanketta puollettiin Pirkan Helmessä 21.1.2021 ja se sai ELY-keskuksesta rahoituspäätöksen 24.3.2021.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun, sillä hanke on tuottanut hyviä tuloksia, työssä on vielä jatkettavaa sekä rahoitusta on vielä jäljellä.

Hankkeessa ovat Luopioisten Yrittäjien lisäksi mukana myös Pälkäneen Yrittäjät ry, Pälkäneen 4H-yhdistys, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Pälkäneen kunta, Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio sekä Anna Tapion koulu.

Pirkan Helmi ry:n lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Luopioisten Säästöpankkisäätiö, Aito Säästöpankki, Rakentajat Saarikko, K-Market Järvikansa, K-Supermarket Pälkäne, Jaakko Pohjola Oy, Niitty-Seppälän Tila, Suttisen marjatila, Aapiskukko, Anssin kauppa, Kolari-Special, Printscorpio, Rönnvikin viinitila, Saaris-Sähkö Oy sekä Pälkäneen seudun Soroptimistit ry.

Hanke on toteutettu pääasiassa talkoovoimin. Talkootyötä ei kuitenkaan voinut sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen, joten yhteistyökumppaneiden tuki on ollut merkittävää hankkeen onnistumisen kannalta.

Pirkan Helmi palkitsi rahoituskauden 2014-2022 parhaana pälkäneläisenä hankkeena Nuorten hankkeen, joka on tarjonnut nuorille koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa, lasten ohjaamisessa ja yrittäjyydessä. Koulutukseen osallistuneita nuoria on myös työllistetty kesätöihin vesiensuojelulähettiläinä, jolloin he ovat tuoneet paikallisille ihmisille tietoa vesistönsuojelun tärkeydestä ja konkreettisista arjen tavoista toteuttaa sitä. Nuorten käyttö viestinviejinä on ollut oivaltava ja toimiva tapa tärkeän sanoman levittämiseen. Hankkeessa on lisäksi taitavasti hyödynnetty Leader-rahoitusta täydentämään toisen, muulla rahoituksella toteutetun Suvi-hankkeen toimintaa. https://www.pirkanhelmi.fi/ajankohtaista/pirkan-helmi-palkitsi-ansioituneita/

 Kiitos kaikille tukijoille ja hankkeessa mukana olleille tahoille!  

Kuvat: Viestintälähettiläät kesältä 2021

Ympäristökasvatus

Hanke on ympäristökasvatuksen osalta tehnyt yhteistyötä Luopioisten Säästöpankkisäätiön vuoden 2021 alussa käynnistämän vesistöhankkeen (Suvi-hanke) kanssa. Suvi-hanke on tarjonnut nuorten ympäristökasvatushankkeelle aktiivisen ja innostavan toimintaympäristön, laajan asiantuntijaverkoston niin vesistönsuojelussa, viestinnässä, ympäristökasvatuksessa, työelämätaidoissa kuin yrittäjyydessä sekä tilaisuuksia harjoitella ympäristötoimittajan ja -lähettilään työtä.

Koulutus

Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushanke tarjosi kevään 2021 aikana yli 30 nuorelle (osa osallistui vain osaan koulutusilloista) koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa ja lasten ohjaamisessa. Toteutunut koulutusohjelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kesätyö

Koulutukseen osallistuneille nuorille tarjottiin mahdollisuutta hakea kesätöitä: viikon vesistöpajaohjaajajaksoa tai kolmen viikon vesistölähettiläsjaksoa. Kesätöitä hakeneet nuoret haastateltiin Teamsissä toteutetuissa ryhmähaastatteluissa pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Viestintälähettiläiksi (työjakso 90 tuntia 3 viikon aikana) valittiin 12 nuorta (näistä yksi perui työjaksonsa kesäkuussa) ja vesistöpajaohjaajiksi (työjakso noin 30 tuntia viikon aikana) 6 nuorta.

Vesistöpajat

Vesistöpajat järjestettiin alakoululaisille heidän koulupäivänsä aikana. Ohjaajat saivat koulusta vapaata työtuntiensa ajaksi.

Kevään vesistöpajat olivat:
• ma 24.5. klo 17.15-19 Kostian kahlaajien sudenpennut, Pakanranta
• ke 26.5. aamulla Aitoon koulun 4. ja 6. luokkalaiset, Myllyoja
• to 27.5. aamulla Aitoon koulun 5. luokkalaiset, Myllyoja
• ti 1.6. klo 9-11 Rautajärven koulu, Rautajärvi
• ke 2.6. klo 9-11 Kostian koulun 5. luokkalaisia, Pakanranta
• to 3.6. klo 9-11 Kostian koulun 5. luokkalaisia, Pakanranta

Syksyn vesistöpajat olivat:
• Ma 16.8. klo 8.35-10.30 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Ti 17.8. klo 9.30-11.10 Luopioisten 3-6 –luokkalaisia, Luopioisten uimaranta
• Ke 18.8. klo 9-11 Aitoon koululaisia, Kouvalanjärven uimaranta
• To 19.8. klo 8.35-10.05 Kostian koululaisia, Pakanranta
• To 19.8. klo 11.50-13.50 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Pe 20.8. klo 8.35-10.15 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Pe 20.8. klo 10.20-12.05 Kostian koululaisia, Pakanranta

Kaiken kaikkiaan vesistöpajoihin osallistui noin 250 alakoululaista. Rautajärven koulusta oli mukana kaikki oppilaat, muista kouluista 4-6. luokkalaiset.

Nuorilla ohjaajilla oli suuri rooli vesistöpajoissa. He ohjasivat kukin omaa pienryhmäänsä viidellä eri rastilla ja saivat hyvää kokemusta lasten ohjaamisesta sekä vesistöasioista kouluttamisesta.

Opettajilta tuli pajoista hyvää palautetta ja oppilaatkin tuntuivat viihtyvät tehtävien äärellä.  parhaiten pajat onnistuivat pikkukoulujen kanssa, sillä niissä oppilaat olivat rauhallisempia kuin isossa koulussa.

Kuvat: Vesistöpaja toukokuussa 2021

Viestintälähettiläät

Viestintälähettiläiksi kolmen viikon työjaksoille valittiin 12 nuorta, joita yksi perui tulonsa. Yhdeksän nuorista teki työtä kolme viikkoa, kaksi noin kahden viikon jakson, sillä rippileiri sattui samaan aikaan jo keväällä sovitus työjakson kanssa. Viikoittainen työaika oli 30 tuntia.

Nuoret kertoivat vesiensuojelusta ja esittelemään SUVI-hanketta tapahtumissa, toreilla sekä myymälöiden pihoissa. Lisäksi nuoret olivat mukana järjestämässä SUVI-hankkeen tapahtumia ja tekemässä viestintää eri kanaviin.

Kolmen viestintälähettilään yhteinen työraportti:

”Olemme oppineet tänä aikana paljon, kuten lisää tietoa vesistöistämme ja niiden voinnista, eliöistä ja rehevöitymisestä. Olemme myös kehittyneet kontakteissa ihmisiin sekä sisällön luomisessa sosiaaliseen mediaan. Olemme päässeet vaikuttamaan paljon mm. kuntalaisaloitteen muodossa.

Sosiaaliseen mediaan olemme ehtineet päivittämään tietoa tapahtumista, kuntamme suurimmista järvistä, vesistöjen kuormituksen vähentämisestä ja monista muista vesistöihin liittyvistä asioista. Olemme ottaneet haltuun Tiktokin, Instagramin, Facebookin ja nettisivumme. Myös seuraajia on saatu kerättyä lisää.

Olemme päässeet työn ohella näkemään paljon upeita kohteita vesistöjemme äärellä ja samalla myös oppineet ja informoineet muita näistä paikoista. Koemme että olemme saaneet monia ihmisiä heräämään vesiensuojeluun ja onnistuneet lisäämään tietoutta vesien tilasta ja suojelusta. Uskomme ja toivomme että työllämme tulee olemaan vaikutusta vesien hyvinvointiin juuri tietoisuuden lisäämisen avulla.”

Kuva: Sydän-Hämeen lehti 

Kuvat: Viestintälähettiläitä kesältä 2021

Yrittäjyyskasvatus 2021-2022

Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin johdatus yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan arvoja, asenteita ja taitoja, joilla pärjää (työ)elämässä ja jotka tukevat kasvamista osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Pälkäneen Nuorten hankkeen ansiosta nuori voi jatkossa valita Pälkäneen lukiossa yrittäjyyden perus- ja jatko-opintojaksot. Yrittäjyyden ABC -kurssilta voi saada kipinän yrittämiseen ja eväitä oman yritystoiminnan suunnitteluun omalle kotiseudulle.

Nuorten Virta julkaisi marraskuussa 2022 Suvi vesiensuojeluhanke -lehden vesienhoidosta ja lehdessä kerrotaan myös yrittäjyyskasvatuksesta. Linkki lehteen https://shl.fi/nakoislehti/?pwll_issue=1035_326385&t=1669567556

Pälkäneen Nuorten hanketta hallinnoi Luopioisten Yrittäjät ja mukana oli myös Pälkäneen Yrittäjät. Pirkan Helmi ry:n lisäksi hanketta rahoittivat yhteistyökumppanit Luopioisten Säästöpankkisäätiö, Aito Säästöpankki, Rakentajat Saarikko, K-Market Järvikansa, K-Supermarket Pälkäne, Jaakko Pohjola Oy, Niitty-Seppälän Tila, Suttisen marjatila, Aapiskukko, Anssin kauppa, Kolari-Special, Printscorio, Rönnvikin viinitila, Saaris-Sähkö Oy sekä Pälkäneen seudun Soroptimistit ry.

Pälkäneen Nuorten hankkeen Yrittäjyyskasvatus kuului hankerahoituksen piiriin vain sellaisten kustannusten osalta, jotka syntyivät kouluajan ulkopuolella. RoadShowt toteutettiin kokonaan kouluajan ulkopuolella ja hanke pääasiassa talkoovoimin. Talkootyötä ei kuitenkaan voinut sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen, siksi tarvitsimme yhteistyökumppaneita.

Ensimmäisen kurssin päätteeksi syksyllä 2021 käytiin Roadshowlla tutustumassa Luopioisten alueen yrityksiin ja mukaan otettiin myös Anna Tapion koulun NY-yrittäjiä, yhteensä 35 henkilöä. Kierroksella oli mukana elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä ja tutustumiskohteina Printscorpio Oy, Soukkio Oy, Ramboll, Hilma & Olga ja Kolari-Special.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun, koska rahoitusta oli vielä jäljellä ja yrittäjyyskurssi oli otettu hyvin vastaan. Lukion toinen yrittäjyyskurssi järjestettiin 2-luokkalaisille syksyllä 2022. Yrittäjien tuella saimme järjestettyä kurssin päätteeksi RoadShown. 22 opiskelijaa opettaja Juha Valtosen johdolla kävivät tutustumassa Onkkaalan yrityksiin: Mudfix, Design Pohjola, SP-Koti, Nisu-Kahvila, Aurinkoona, eläinlääkäri Ville Suutari ja Sydän-Hämeen Safarit.

Kiitos kaikille tukijoille ja hankkeessa mukana olleille tahoille

Yrittäjyyden ABC -kurssi 2021

Ensimmäisenä vuonna kurssia markkinoitiin 9-luokkalaisille videon avulla https://www.youtube.com/watch?v=B7ZYzrG4qZA.

Kuvat: Yrittäjyyden ABC-kurssi 2021

Yrittäjyyden ABC -kurssin ohjelma on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Ensimmäisellä kurssilla opiskeli 13 lukion 1-luokkalaista. Kurssiin sisältyi kaksi liikeidean kehittelypajaa, jossa jokainen työsti joko omaa tai kouluttajana toimineen yrittäjän tarjoamaa ideaa. Kaikki kurssilla vierailleet yrittäjät ja RoadShow-yritykset osallistuivat kurssin toteutukseen talkoilla.

Opettaja Juha Valtonen oli hyvin tyytyväinen kurssin järjestämiseen yhteistyössä yrittäjäyhdistysten kanssa. Hän kertoi itsekin saaneensa arvokkaan koulutuksen ja omaavansa nyt valtavan kokemusvaraston, jota hyödyntää kurssilla tulevina vuosina. Yrittäjien esityksissä oli hänen mukaansa elävän elämän maku. Opiskelijat oppivat yrittäjyydestä elämänasenteena, kuulivat erilaisista poluista yrittäjyyteen sekä saivat tietoa yrittäjyyden riskeistä ja niiden hallinnasta.

Yrittäjien palautetta kurssilta

Yrittäjät ovat olleet innostuneita vierailuistaan ja kertoneet saaneensa itsekin niistä paljon. Nuorten opiskelijoiden aktiivisuudessa on ollut vaihtelua, mutta pääosin yrittäjät ovat kertoneet heidän osallistuneen tunneilla melko aktiivisesti. Monien yrittäjien vastauksissa tuli esiin myös yrittäjien oma halu viedä yrittäjyyskasvatusta nuorille.

– Oli hienoa päästä puhumaan yrittäjyydestä nuorille, joilla voi muuten olla turhan kapea siitä, mitä yrittäjyys ja yrittäjänä olo voi tänä päivänä olla. Toivon, että yrittäjyyden ja mikä tärkeintä tiedonjanon kipinä jää kurssilaisiin kytemään – Lumia Huhdanpää-Jais, Chase & SnowOy

– Koululla oli mukava vierailla kertomassa oma yritystarina. Toivottavasti kurssi herättää osallistujissa kiinnostusta yrittämistä kohtaan tai ylipäätään tavoitella omia unelmia. – Lilli Merinen, LiMe Liikunta

– Kurssilla vierailu oli hauska käydä. Juha Valtonen oli erittäin mukava ja osasi ottaa kiinni hyvin asioista ja kysellä sopivia kysymyksiä. Nuorilta toki olisi kaivannut myös hieman enemmän aktiivisuutta. 🙂 – Iida Heikkilä, Kahvila-Ravintola EloTähkä

– Paikalliset yrittäjät ovat lähteneet esimerkillisesti mukaan kurssille kertomaan oman yrittäjätarinansa. Tänään oli minun puheenvuoroni teemalla yrityksen nimi, brändi ja ilme. Aktiivista osallistumista ja tunti vierähti hetkessä. Oli ilo vierailla. Kiitos Pälkäneen lukio. – Aki Niemi – Marjatila Luomuakin

– Ihan hyvin meillä varmaan meni, vain yksi nukahti. Oppilaita oli paikalla vain viisi, siellä oli joku teatterihomma ilmeisesti päällekkäin. Joitain kysymyksiä tuli, elintarvikeala ei toki varmaan ole kauhean kiinnostava 16-vuotiaan pojan silmissä tai ainakaan me ei ehkä osattu esittää sitä niin. Mutta ei varmaan jäänyt ainakaan traumoja kenellekään – Annika Heikkilä – Heikkilän Juustola

Kuvat: RoadShow 3.11.2021

Luopioisten Yrittäjät ry 2024
kukkialle.fi