Kukkialle -hankkeet

Tervetuloa Kukkialle 2010

Tervetuloa Kukkialle -hanke on Luopioisten Yrittäjien luotsaama ainutlaatuinen ponnistus tehdä Kukkiajärveä ja sen ympäristöä tutuksi ulkopaikkakuntalaisille sekä ulkomaalaisille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Kukkian tunnettuutta matkailukohteena ja lisätä sillä tavoin alueen matkailu- ja palveluelinkeinon toimintaedellytyksiä hankkeen vaikutusalueella. Matkailutoiminta tuo tulevaisuudessa ansiotuloja paikallisille yrittäjille ja yhdistyksille.

Tavoitteena on tehdä Kukkiaa tunnetuksi ennen kaikkea Pirkanmaan alueella, mutta myös laajemmin koko valtakunnan alueella ja myös kansainvälisesti. Kukkiajärvestä on kirjoitettu asiateksti, joka on käännetty ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Verkostojen kautta käännöstekstit on lähetetty useaan maahan.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Kukkian hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti luonto- ja järvimatkailukohteena. Tärkeänä osana hanketta on Tervetuloa Kukkialle -matkailuopas, jota toimitetaan jakoon lähialueille sekä Tampereen Matkailuneuvontaan.

Tämä matkailutoiminnan kehittämismahdollisuus on jäänyt viime vuosikymmeninä taka-alalle, kun matkailussa painopiste on ollut mm. Sappeen laskettelukeskuksen ja Laipanmaan eräalueen kehittämisessä.

Tavoitteena on houkutella Kukkialle ja sen ympärillä oleviin kyliin lisää matkailijoita kaikkina vuoden aikoina. Erityisesti on tavoitteena houkutella Pälkäneen kunnan muissa osissa ja naapurikuntien alueella liikkuvia matkailijoita poikkeamaan myös Kukkian ympäristöön.

Tavoitteena on tuoda kylien matkailupalveluita esille ja ennen kaikkea saada matkailijat käyttämään kylien palveluita, mikä parantaa niin pysyvien asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden kuin matkailijoidenkin asumis- ja olemisviihtyvyyttä.

Hankkeessa aloitettiin kukkialle.fi-sivuston kokoaminen.

Kukkia virkistyskäyttöön 2012

Matkailijoita, kesävieraita ja paikallisia asukkaita odotetaan Kukkiajärvelle ja järveä kiertävälle reitille entistä enemmän ja puitteet on saatava kuntoon. Kylärantojen korjausta tarvitsevat levähdysalueet ja laiturit kunnostetaan, kuivakäymälät ajan tasaistetaan ja ohjeistetaan alueella samanaikaisesti.

Hankkeessa tehdään yhteneväiset opastetaulut kylärantoihin ja saariin, jotka ovat luvallisia taukopaikkoja. Kylärantoihin tulee taulut, joissa on vähintään kylän nimi, kyläkohtainen symboli, reittiä yhdistävä symboli kuikka Tervetuloa Kukkialle -hankkeen logosta ja laminoitu reittikartta, mahdollisesti lisäksi kylän tapahtumat ja palvelut. Saariin tulevissa tauluissa on ainakin kuikkasymboli, saaren nimi sekä laminoitu reittikartta.

Opastetaulut:
Luvallisiin taukopaikkoihin Kukkiajärvellä sekä kylärantoihin toteutettiin opastetaulut.

Torin kupeeseen toteutettiin palveluinfotaulu.

Toteutetut rakentamistoimenpiteet:

Rautajärvi: uimalaiturin korjaus (Auraanpohja), venelaiturin purkaminen ja uuden samanlaisen rakentaminen

Puutikkala: uimalaituri ja kuivakäymälän nykyaikaistaminen (Raholahti)

Kulttuurin Kukkia 2014

Kukkiajärven ympäristöstä ja lähialueilta löytyy runsaasti monenlaista kulttuuritarjontaa. Jokainen kylä tiedottaa itse parhaaksi katsomallaan tavalla tapahtumista, esim. nettisivuillaan tai paikallislehdessä.

Pälkäneen kunta teetti vuonna 2011 vapaa-ajan asukkaille kyselyn, jonka tuloksista selviää, että vapaa-ajan asukkaat toivovat selkeämpää tiedotusta kunnan alueen tapahtumista ja nimenomaan painetussa muodossa. Monet heistä ovat myös paikallislehden tavoittamattomissa. Tilanne on samansuuntainen vakituisten asukkaiden kohdalla. Tämän hetken ongelma on tapahtumista tiedottamisen hajanaisuus, tiedon saavuttamattomuus.

Yhdistykset ja järjestäjät hyötyvät, kun tieto tilaisuuksista ja tapahtumista saavuttaa laajan väestönosan. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, kun tiedot saa jakoon yhdestä lähteestä eli hankkeen tuottamasta julkaisusta.

On tullut toiveita, että Kukkiajärven ympärille
räätälöidään ’Kukkian kierros’, jossa käydään kiinnostavissa kohteissa, ruokaillaan, kahvitellaan ja vaikkapa nautitaan paikallisista musiikkiesityksistä.

Kukkian kierros

Kiertoajeluja varten selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi:
− millaisten eri teemojen ympärille pystytään rakentamaan kierroksia
− bussi/taksi/valmismatkayrittäjiä kuljetuksien järjestämiseen
− henkilöitä, jotka tuntevat seudun historiaa ja kiinnostavia asioita kotiseudustaan
− matkojen vetäjiksi sopivia henkilöitä
− yöpymispaikkoja
− ryhmille sopivia ruokailu- ja kahvitiloja
− pitopalvelyrittäjiä tai muita henkilöitä, jotka pystyvät järjestämään ruokailun ja/tai
kahvituksen kiertoajelulla oleville ryhmille
− laulajia, soittajia, tanssijoita ym. esiintyjiä taukopaikkojen ohjelmaa varten
− liikunnallisia (melonta, pyöräily, kävely, soutu…) etappeja

Kukkia maailmalle 2019

Kukkia mailmalle –hanke on edellisten Kukkia-hankkeiden jatkohanke, joka tarkastelee Kukkian seutua ulkomaalaisen näkökulmasta sekä luo työkaluja ja valmiuksia, joilla Kukkian seutu, Kukkian maisemat, yritykset ja palvelut kohtaavat kansainvälisen kysynnän. Alueelta löytyy huomattavan paljon maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita, joiden ympärillä alueen vireät kylät ja suomalainen elämisen tapa tuodaan esille ulkomaalaisille helposti saavuttavina palvelu- ja kohdepaketteina

Suomeen tulevien eri kansallisuuksien joukosta etsittiin kohdehenkilöitä ja ryhmiä, jotka tutustutettiin Kukkian seudun luontoon, elämään, nähtävyyksiin ja tapahtumiin. Vierailijoita saapuikin  Englannista, Hollannista, Espanjasta, Saksasta ja Israelista. Heidän kokemuksiaan ja syntyneitä ideoita seurattiin ja kirjattiin ylös mm. seuraavista näkökulmista:

  • ulkomaalaisten näkökulmasta merkittävät maisemalliset kohteet ja miten nämä kannattaa tuoda esille
  • palvelujen esittäminen ulkomaalaisille
  • kanavat, joiden avulla ulkomaalaiset löytävät Kukkian seudun ja kansainvälisen aineiston verkosta
  • eri kansallisuuksien mielenkiintoalueet
  • uusia näkökulmia seudun markkinointiin

Kukkia maailmalle -hanke vuokrasi Siikasaaressa sijaitsevan mökin hankkeen käyttöön. Tarkoituksena on testata perinteisten, omistajiensa vähällä käytöllä olevien mökkien mahdollisuuksia toimia vuokrauskäytössä.
Kuva: Englantilaiset Irmeli Goller, Phoebe Flint ja Henry Flanagan-Flint viihtyivät hyvin saarimökillä Kukkialla.

Luopioisiin saapui helmikuun alussa Israelista neljän hengen ryhmä. Öisen tähtitaivaan ihailu, saunominen ja jäällä kulkeminen kahdenkymmenen asteen pakkasessa olivat mieleen jääneitä kokemuksia. .

Tutustuminen luopioislaisiin ihmisiin  ja pääsy mm. yleiseen avantosaunaan jäi vierailijoiden ykkösmuistojen joukkoon.  Lähellä olevien palveluiden ja tapahtumien runsaus kiinnitti vieraisiin huomiota 

Vierailijat ovat kokeneet paikalliset ihmiset helposti lähestyttäviksi , avuliaiksi ja ystävällisiksi,  kielitaidon puutekaan ei haitannut, aina löytyi joku, joka tulkkasi  ja kiinnostavista asioista päästiin puolin ja toisin selville.

Kukkian seudun ongelmaksi  osoittautui jälleen julkisten liikenneyhteyksien vähäisyys. Vierailijoiden saanti Luopioisiin on joko yksityisautolla tai vuokra-autolla hakemisen varassa. Helsingistä pääsee julkisen liikenteen kyydissä esim. Hämeenlinnaan tai Tampereelle, josta heidät on noudettava Luopioisiin. Matkatavaroiden kanssa oudossa maassa ei ole kuitenkaan helppo seikkailla oikeaan lähtöpaikkaan.

Hanke osallistui kotimaan matkamessuille Tampereella yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa. Lisäksi vuonna 2019 osallistuttiin Kevätmessuille Helsingin Messukeskuksessa.

Hanke synnytti Tavastia Lakeland -konseptin, joka yhdistää Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen välisen järviseudun yhtenäiseksi luontomatkailualueeksi.

Luopioisten Yrittäjät ry 2024
kukkialle.fi